Switch language    Switch language   

Carretons d’interior

 

Transpalets elèctrics

Diferents versions de transpalets elèctrics per a treballs a l’interior de contenidors, molls i àrees de descàrrega, amb o sense plataforma abatible per al transport horitzontal de mercaderies en llargs recorreguts.

Apiladors elèctrics

Apiladors elèctrics per a l’emmagatzematge en alçada, amb màstils dúplex, tríplex, elevacions de fins a 5,4 i 6,2 m, versions amb plataforma abatible, i amb la possibilitat que el conductor estigui dempeus o assegut.

Carretons d’interior elèctrics retràctils

Carretons elèctrics retràctils amb elevacions de fins a 12,5 m, combi i trilaterals per a magatzems d’alta densitat amb passadissos molt estrets, sistemes de guiat intel·ligent, posició elevada de l’operari segons el cas i un ampli ventall d’equipaments adequats a cada necessitat. Direcció de 360º i sistemes d'elevació amb indicador o preselecció d'alçada, cambra amb forquilles i opció de cabina inclinable.

Preparadors de comandes

Preparadores de pedidos para trabajos de Picking en 1er y 2º nivel de Preparadors de comandes per a treballs de picking en primer i segon nivell de prestatgeries, mig i alt nivell per a operacions de fins a 12 m d’alçada a mans d’operari. Els equips disposen de sistemes de guiat i optimització electrònica de velocitat, acceleració i frenada, per minimitzar els efectes d’oscil·lació en alçada de l’operari.

Carretons d’interior elèctrics trilaterals

Carretons elèctrics amb elevacions de fins a 13,5 m, combi i trilaterals per a magatzems d'alta densitat amb passadissos molt estrets, sistemes de guiat intel·ligent, posició elevada de l’operari segons el cas i un ampli ventall d’equipaments adequats a cada necessitat.

Carretons d’interior de càrrega lateral

Carretons elevadors de càrrega lateral, multidireccionals i 4 camins, per a manipular càrregues de gran longitud i emmagatzematge en passadissos molt estrets i, així, aconseguir el millor aprofitament de l'espai.