Switch language    Switch language   

Oficina Tècnica

L’experiència en manteniment i logística del nostre equip tècnic us assessora en tot moment i us facilita l’elecció de la màquina idònia per dur a terme la feina requerida, en funció de factors tan variables com:

 • El sòl o terreny en què es treballa
 • La càrrega que cal desplaçar
 • L’altura màxima que cal superar
 • L’altura de replegat
 • Possibles passadissos per on s’ha de maniobrar
 • Rampes a superar
 • Etc.

Així mateix, facilita els equips i accessoris que eventualment es puguin necessitar:

 • Desplaçador lateral
 • Pinces
 • Voltejadores de contenidors
 • Empenyedors i recollidors
 • Taulers rotatius
 • Forquilles especials
 • Etc.