Switch language    Switch language   

Plataformes elevadores - Certificacions de Seguretat - Consells d'utilització

  • Home  > 
  • Productes
  • Plataformes elevadores - Certificacions de Seguretat - Consells d'utilització

 

Plataformes elevadores de tisora

Les plataformes elevadores de tisora són la solució perfecta: combinen fàcil maniobra, gran elevació i capacitat de càrrega.

Braços verticals, articulats i telescòpics

Ideals per a treballs interiors/exteriors de manteniment i de construcció on l’articulació i l’abast són condicions imprescindibles.

Elevadors de persones

Elevadors unipersonals de dimensions reduïdes per a una gran diversitat d’aplicacions, en què els accessos o les característiques del terra dificulten la circulació de models més pesats.

Camions cistella

Plataformes elevadores sobre camió, amb una cistella amb braç telescòpic o articulat, adequades per a treballs de manteniment urbà i serveis viaris. Comprovi amb les fitxes tècniques de cada model de plataforma elevadora, aquella que pugui resoldre millor les seves necessitats.

Seguretat

A SERVEI S.A. treballem per incrementar la SEGURETAT de les màquines que treballen a la via pública. Totes les màquines que componen la flota de plataformes elevadores disposen de registres de manteniment individuals, passen la revisió anual de seguretat d'acord amb el que preveu el RD 1215/97 i estan certificades per una ECA (Entitat col·laboradora de l'Administració) avalant amb això la nostra bona pràctica. A més, totes estan equipades amb sistemes GPS / GPRS de gestió de flotes, que ens permet oferir-los les següents avantatges:

1. SEGURETAT I PREVENCIÓ DE RISCOS

Possibilitat d'immobilitzar les màquines un cop finalitzada la jornada o el treball, evitant que tercers puguin manipular-les, usar-les sense permís, o fer-ne un mal ús.

2. ACCESSIBLE DES DE QUALSEVOL LLOC VIA INTERNET

Aplicació informàtica disponible a través d'Internet i accessible des de qualsevol ordinador o terminal amb accés a la xarxa: portàtils, telèfons mòbils, tauletes, etc.

3. ALARMES VIA E-MAIL o SMS

Informes de localització, utilització pels operaris, horaris de treball, alarmes per correu electrònic o SMS, programables per al control de moviments fora d'horari, territori, baix nivell de bateria, combustible, etc.

PERMETIN-NOS ASSESSORAR-LOS

El departament tècnic i / o comercial, podran informar-los amb detall de tots els avantatges que ens ofereix aquesta tecnologia.

Consells per a escollir la plataforma més adequada a les seves necessitats:

Per escollir la màquina adequada segons la feina que s’hagi de fer, primer cal assegurar-se que els accessos al lloc de treball permetran la circulació de la plataforma des del punt on serà descarregada. No poden haver-hi obstacles, esglaons o amplades de via que en limitin el pas. En cas de lloses o forjats, assegureu-vos que tenen la resistència necessària.

En cas d’haver de circular per rampes o desnivells, comproveu que el percentatge del pendent es troba dins dels marges establerts pel fabricant i que també indiquem en aquest catàleg.

Totes les plataformes han estat construïdes per treballar en superfícies fermes i a nivell. En general admeten petites variacions de fins a dos graus aproximadament. Amb desnivells superiors i per raons de seguretat, pot ser que la màquina no s’elevi o que activi una alarma sonora per avisar l’operador del perill de bolcar. En treballs exteriors, les plataformes de tisora amb motor dièsel incorporen estabilitzadors hidràulics per al seu anivellament automàtic. Podem assessorar-vos sense cap compromís.

No s’han d’utilitzar mai elements de suport addicionals, falques a les rodes o suplements per corregir deficiències del terreny, ja que posen en perill l’equilibri de la plataforma i la seguretat de l’operari.

És important observar la capacitat de càrrega de cada plataforma per tal de no superar-la i evitar el risc de caiguda.

En general, les plataformes elèctriques de tisora, braços articulats i màquines per treballar en interiors disposen de rodes especials per no marcar el terra. En treballs exteriors, és recomanable utilitzar-les únicament quan el sòl està ben pavimentat i no és agressiu. En cas contrari, aquestes rodes poden patir fàcilment danys; per això recomanem fer servir plataformes dièsel que incorporen rodes dissenyades per a treballs exteriors i, en molts casos, són tot terreny.

És molt important observar els obstacles que poden dificultar la maniobra d’elevació de la plataforma. Ens referim a tota mena d’instal lacions elèctriques, telefonia, aire comprimit, condicionat, etc. tant a l’exterior com a l’interior de locals i edificis. Recomanem respectar les distàncies de seguretat establertes per la normativa vigent.