Switch language    Switch language   

Productes

Carretons elevadors

Frontals, elèctrics, diesel, GLP, transpalets, apiladors, retràctils, preparadors de comandes, trilaterals, càrrega lateral ....

Plataformes elevadores - Certificacions de Seguretat - Consells d'utilització

Amb aquesta línia, oferim una gamma de màquines dissenyades per enlairar persones que hagin de fer tota mena de treballs en alçada: manteniments industrials, rehabilitació d’edificis, serveis viaris, etc.

Carretons i manipuladors tot terreny

Hay actividades en las que las características del suelo obligan a considerar la utilización de carretillas aptas para circular por todo tipo de terrenos: construcción y obra pública, forestal, agricultura, ganadería, extracción de áridos, platas de asfalto, mantenimiento y regeneración de playas, etc.

Gestió i localització de flotes via satèl·lit

Optimització de la flota amb el seguiment via satèl·lit de l’ús de cada màquina. Sistemes d'identificació i control d'accessos dels operaris: clauers, lector de targetes, empremta dactilar, etc. Aplicació informàtica disponible a través d’Internet i accessible des de qualsevol ordinador o terminal amb accés a la xarxa. Possibilitat d'inmobilització d'equips a distància per a garantitzar la seguretat a la via pública.